2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O сходимости функций из соболевского пространства, удовлетворяющих специальным интегральным оценкам

Ковалевский А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для послідовностей функцій із соболевського простору, що задовольняють спеціальні інтегральні оцінки, в одному випадку встановлено лему про вибір поточково збіжних підпослідовностей, а в іншому — доведено теорему про збіжність за мірою відповідних послідовностей узагальнених похідних. Наведено застосування цих результатів до питання про існування ентропійних розв'язків нелінійних рівнянь із виродженою коерцитивністю і L 1-даними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 2, pp 189-205.

Зразок цитування: Ковалевский А. А. O сходимости функций из соболевского пространства, удовлетворяющих специальным интегральным оценкам // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 2. - С. 168–183.

Повний текст