2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Уточненные шкалы пространств и эллиптические краевые задачи. I

Михайлец В. А., Мурач А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються уточнені шкали функціональних гільбертових просторів на Rn та гладких многовидах з краєм. Елементами цієї шкали є ізотропні простори Хермандера-Волевіча-Панеяха. Розроблено теорію еліптичних крайових задач у цих просторах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 2, pp 244-262.

Зразок цитування: Михайлец В. А., Мурач А. А. Уточненные шкалы пространств и эллиптические краевые задачи. I // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 2. - С. 217–235.

Повний текст