2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Артиновы кольца с нильпотентной присоединенной группой

Євстафьєв Р. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $R$ — артинове кільце, необов'язково з одиницею, $Z(R)$ — його центр i $R ^{\circ}$ — група оборотних елементів кільця $R$ відносно операції $a ∘ b = a + b + ab$. Доводиться, що приєднана група $R ^\circ$ нільпотентна та множина $Z (R) + R ^{\circ}$ породжує $R$ як кільце тоді і тільки тоді, коли $R$ є прямою сумою скінченного числа ідеалів, кожен з яких є або нільпотентним кільцем, або локальним кільцем з нільпотентною мультиплікативною групою.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 3, pp 472-481.

Зразок цитування: Євстафьєв Р. Ю. Артиновы кольца с нильпотентной присоединенной группой // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 3. - С. 417–426.

Повний текст