2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ще раз про чисельно-аналітичний метод послідовних періодичних наближень A. M. Самойленка

Король І. І., Перестюк М. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено новий чисельно-аналітичний алгоритм дослідження періодичних розв'язків нелінійних періодичних систем диференціальних рівнянь $dx/dt = A(t)x + f (t, x)$ у критичному випадку. Вивчаються питання існування і наближеної побудови розв'язків, знайдено оцінки збіжності послідовних періодичних наближень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 4, pp 529-550.

Зразок цитування: Король І. І., Перестюк М. О. Ще раз про чисельно-аналітичний метод послідовних періодичних наближень A. M. Самойленка // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 472–488.

Повний текст