2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зображення голоморфних функцій багатьох змінних інтегралами типу Коші - Стільтьєса

Савчук В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються функції багатьох комплексних змінних, які є голоморфними в полікрузі або у верхній поліпівплощині. Наведено необхідні i достатні умови того, що голоморфна функція є інтегралом типу Коші - Стільтьєса комплексного заряду. Показано декілька застосувань цього критерію до інтегральних зображень деяких класів голоморфних функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 4, pp 596-618.

Зразок цитування: Савчук В. В. Зображення голоморфних функцій багатьох змінних інтегралами типу Коші - Стільтьєса // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 522–542.

Повний текст