2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дослідження експоненціальної дихотомії лінійних стохастичних систем Іто з випадковими початковими даними за допомогою квадратичних форм

Креневич А. П., Станжицький О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються умови експоненціальної дихотомії в середньому квадратичному систем лінійних стохастичних систем Ito. Доведено, що достатньою умовою експоненціальної дихотомії є існування квадратичної форми, похідна від якої в силу системи від'ємно означена. Також доведено обернену теорему.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 4, pp 619-629.

Зразок цитування: Креневич А. П., Станжицький О. М. Дослідження експоненціальної дихотомії лінійних стохастичних систем Іто з випадковими початковими даними за допомогою квадратичних форм // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 543–553.

Повний текст