2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Функції першого класу Бера зі значеннями в метризовних просторах

Карлова О. О., Михайлюк В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що кожне відображення першого функціонального класу Лебега, яке діє з топологічного простору в лінійно зв'язний і локально лінійно зв'язний сепарабельний метризовний простір, належить до першого класу Вера. Встановлено, що рівномірна границя функцій першого класу Вера $f_n : \; X \rightarrow Y$ належить до першого класу Вера, якщо $X$ — топологічний простір, $Y$ — лінійно зв'язний і локально лінійно зв'язний метричний простір.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 4, pp 640-644.

Зразок цитування: Карлова О. О., Михайлюк В. В. Функції першого класу Бера зі значеннями в метризовних просторах // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 568–572.

Повний текст