2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Підхід до регулярності нескінченновимірних параболічних задач, що грунтуються на нелінійних оцінках

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, яким чином застосування нелінійних симетрій похідних високого порядку дозволяє вивчати регулярність розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь у випадку, коли класичну схему Коші - Ліувілля - Пікара неможливо застосувати. Зокрема, отримано нелінійні оцінки на обмеженість та неперервність варіацій за початковими умовами і розглянуто їх застосування до динаміки необмежених ґраткових гіббсівських систем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 5, pp 653-673.

Зразок цитування: Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал. Підхід до регулярності нескінченновимірних параболічних задач, що грунтуються на нелінійних оцінках // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 5. - С. 579–596.

Повний текст