2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Частичная асимптотическая устойчивость абстрактных дифференциальных уравнений

Зуев А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача про часткову асимптотичну стійкість по відношенню до неперервного функціонала для класу абстрактних динамічних процесів із багатозначними розв'язками на метричному просторі. Вказаний клас процесів містить скінченно- та нескінченновимірні динамічні системи, диференціальні включення, рівняння із загаюванням. Доведено узагальнення теореми Барбашина-Красовського та принципу інваріантності Лаcалля в умовах існування неперервного функціонала Ляпунова. У випадку існування диференційовного функціонала Ляпунова отримано достатні умови часткової стійкості неперервних напівгруп у банаховому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 5, pp 709-717.

Зразок цитування: Зуев А. Л. Частичная асимптотическая устойчивость абстрактных дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 5. - С. 629–637.

Повний текст