2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Одна моментна оцінка для супремуму нормованих сум у законі повторного логарифма

Мацак І. К., Плічко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для послідовності незалежних випадкових елементів банахового простору знайдено оцінку зверху моментів супремуму нормованих сум у законі повторного логарифма через оцінку моментів у законі великих чисел. Наведено приклад застосування їх до закону повторного логарифма в банахових ґратках.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 5, pp 737-750.

Зразок цитування: Мацак І. К., Плічко А. М. Одна моментна оцінка для супремуму нормованих сум у законі повторного логарифма // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 5. - С. 653–665.

Повний текст