2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O теореме Шура для n-арных групп

Гальмак А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано n-арні аналоги відомої теореми Шура про скінченність комутанта групи, в якій центр має скінченний індекс.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 6, pp 823-835.

Зразок цитування: Гальмак А. М. O теореме Шура для n-арных групп // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 6. - С. 730–741.

Повний текст