2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Адіабатична проблема стійкості Мельникова - Самойленка

Прикарпатський Я. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розвивається симплектичний метод дослідження iнварiантних підмноговидів неавтономних гаміль-тонових систем та ергодичних мір на них. На основі нової конструкції „віртуальних" канонічних перетворень вивчено так звану проблему Мельникова-Самойленка для випадку адіабатично збурених цілком інтегровних гамільтонових систем осциляторного типу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 6, pp 887-903.

Зразок цитування: Прикарпатський Я. А. Адіабатична проблема стійкості Мельникова - Самойленка // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 6. - С. 787–803.

Повний текст