2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Двухграничные задачи для процесса Пуассона с показательно распределенной компонентой

Каданков В. Ф., Каданкова Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для процесу Пуассона з показниково розподіленою від'ємною компонентою отримано інтегральні перетворення сумісного розподілу: моменту першого виходу з інтервалу та величини перестрибу межі в момент виходу, моменту першого входження в інтервал і значення процесу в момент входження. На показниково розподіленому часовому проміжку одержано розподіли сумарного часу перебування процесу в інтервалі, сумісного розподілу супремуму, інфімуму і значення процесу, сумісного розподілу числа перетинів інтервалу зверху і знизу, а також генерат-риси сумісного розподілу числа входжень в інтервал і числа перестрибів через інтервал.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 7, pp 1042-1078.

Зразок цитування: Каданков В. Ф., Каданкова Т. В. Двухграничные задачи для процесса Пуассона с показательно распределенной компонентой // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 7. - С. 922–953.

Повний текст