2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обмежений закон повторного логарифма для багатовимірних мартингалів, нормованих матрицями

Коваль В. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується обмежений закон повторного логарифма для матрично нормованих зважених сум мартингал-різниць в $R^d$. Розглянуто нормування квадратними коренями з матриць, обернених до коваріаційних матриць цих сум. Даний результат використовується для доведення обмеженого закону повторного логарифма для мартингалів з довільними матричними нормуваннями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 7, pp 1139-1143.

Зразок цитування: Коваль В. О. Обмежений закон повторного логарифма для багатовимірних мартингалів, нормованих матрицями // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 7. - С. 1006–1008.

Повний текст