2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Группы со слабым условием максимальности для ненильпотентных подгрупп

Курдаченко Л. А., Семко Н. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Група $G$ задовольняє слабку умову максимальної для ненільпотентних підгруп або, скорочено, умову Wmax-(non-nil), якщо $G$ не має таких нескінченних зростаючих ланцюжків $\{H_n | n \in N\}$ ненільпотентних підгруп, що індекси $|H_{n+i} :\; H_n |$ є нескінченними для кожного $n \in N$. У даній роботі вивчається будова гіперцентральних груп, які задовольняють слабку умову максимальності для ненільпотентних підгруп.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 8, pp 1209-1222.

Зразок цитування: Курдаченко Л. А., Семко Н. Н. Группы со слабым условием максимальности для ненильпотентных подгрупп // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1068–1083.

Повний текст