2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Побудова операторів розсіяння методом бінарних перетворень Дарбу

Починайко М. Д., Сидоренко Ю. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

З допомогою бінарних перетворень Дарбу побудовано оператори розсіяння для системи Дірака з спеціальним потенціалом, що залежить від 2n довільних функцій однієї змінної. Показано, що один із них збігається з оператором розсіяння, отриманим Л. П. Нижником, у випадку вироджених даних розсіяння. Продемонстровано, що оператор розсіяння для системи Дірака отримується як композиція трьох автоперетворень Дарбу або факторизується двома операторами бінарних перетворень спеціального вигляду. Розглянуто також декілька редукцій цих операторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 8, pp 1238-1260.

Зразок цитування: Починайко М. Д., Сидоренко Ю. М. Побудова операторів розсіяння методом бінарних перетворень Дарбу // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1097–1115.

Повний текст