2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Класифікація лінійних зображень алгебр Галілея, Пуанкаре та конформної у випадку двовимірного векторного поля та їх застосування

Блажко Л. М., Жадан Т. О., Сєров М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Проведено класифікацію лінійних зображень алгебр Галілея, Пуанкаре та конформної, нееквівалентних відносно лінійних перетворень, у випадку двовимірного векторного поля. Одержані результати застосовано до дослідження симетрійних властивостей систем нелінійних рівнянь параболічного та гіперболічного типів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 8, pp 1275-1297.

Зразок цитування: Блажко Л. М., Жадан Т. О., Сєров М. І. Класифікація лінійних зображень алгебр Галілея, Пуанкаре та конформної у випадку двовимірного векторного поля та їх застосування // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1128–1145.

Повний текст