2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Початкова задача для ланцюжка рівнянь Боголюбова квантових систем частинок

Герасименко В. І., Штик В. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано кумулянтні (ceмiiнвapiaнтнi) зображення для розв'язку початкової задачi ланцюжка Рівнянь Боголюбова квантових систем частинок. У просторі послідовностей ядерних операторiв доведено теорему існування та єдиності розв'язку. Досліджено питання еквівалентності різних зображень розв'язку у випадку статистики Максвелла-Больцмана.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 9, pp 1329-1346.

Зразок цитування: Герасименко В. І., Штик В. О. Початкова задача для ланцюжка рівнянь Боголюбова квантових систем частинок // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1175–1191.

Повний текст