2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мішана задача для нелінійного ультрапараболічного рівняння, яке узагальнює рівняння дифузії з інерцією

Лавренюк С. П., Процах Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто мішану задачу для нелінійного ультрапараболiчноro рівняння, яке є нєлінійним узагальненням рівняння дифузії з інерцією та містить, як окремий випадок, рівняння Фоккера-Планка та рівняння Колмогорова. Знайдено умови, за яких розв'язок цієї задачі існує та є єдиним.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 9, pp 1347-1368.

Зразок цитування: Лавренюк С. П., Процах Н. П. Мішана задача для нелінійного ультрапараболічного рівняння, яке узагальнює рівняння дифузії з інерцією // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1192–1210.

Повний текст