2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Коші для одного класу псевдодиференціальних систем з цілими аналітичними символами

Літовченко В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Завдяки опуклим донизу Функціям описано клас псевдодиференціальних систем з цілими аналітичними символами, який містить у со6і параболiчнi за С. Д. Ейдельманом системи диференціальних Рівнянь з частинними похідними з неперервними, залежними від часу коефiцiєнтами. Доведено теорему про коректну розв'язність задачі Коші для таких систем у випадку, коли початкові дані є узагальненими функціями, а також встановлено принцип локалізації розв'язку цієї задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 9, pp 1369-1395.

Зразок цитування: Літовченко В. А. Задача Коші для одного класу псевдодиференціальних систем з цілими аналітичними символами // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1211–1233.

Повний текст