2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Диссипативність диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь

Станжицький О. М., Ткачук А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови, при яких з існування обмеженого розв'язку різницевого рівняння випливає існування обмеженого розв'язку відповідного диференціального рівняння. Досліджено зв'язок між дисипативністю диференціальних та різницевих рівнянь у термінах функції Ляпунова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 9, pp 1415-1424.

Зразок цитування: Станжицький О. М., Ткачук А. М. Диссипативність диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1249–1256.

Повний текст