2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтегральний аналог одного узагальнення нерівності Гарді та його застосування

Мулява О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За деяких умов на неперервні функції $μ, λ, a, f$ доведено нерівність $$\int\limits_0^y {\mu (x)\lambda (x)f\left( {\frac{{\int_0^x {\lambda (t)a(t)dt} }}{{\int_0^x {\lambda (t)dt} }}} \right)dx \leqslant K\int\limits_0^y {\mu (x)\lambda (x)f(a(x))} dx,} y \leqslant \infty ,$$ і вказано на її застосування до вивчення належності інтеїралів Лапласа до класу збіжності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 9, pp 1441-1447.

Зразок цитування: Мулява О. М. Інтегральний аналог одного узагальнення нерівності Гарді та його застосування // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1271–1275.

Повний текст