2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Глобальная аналитичность решений нелинейных дифференциально-функциональных уравнений, представимых рядами Дирихле

Муровцев А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що аналітичні розв'язки достатньо загальних нелінійних диференціально-функціональних рівнянь при деяких додаткових припущеннях зображуються рядами Діріхле єдиної структури на всій дійсній осі $\mathbb{R}$ , а іноді на всій комплексній площині $\mathbb{C}$. Досліджується залежність цих розв'язків від коефіцієнтів при базових експонентах розкладу в ряд Діріхле. Отримано достатні умови зображення розв'язків основної початкової задачі рядами експонент.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 9, pp 1448-1457.

Зразок цитування: Муровцев А. Н. Глобальная аналитичность решений нелинейных дифференциально-функциональных уравнений, представимых рядами Дирихле // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1276–1284.

Повний текст