2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Функціонально-інтегральне рівняння Вольтерри першого роду з нелінійною правою частиною i змінними межами iнтегрування

Артикова Й. А., Юлдашев Т. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено теорему про існування та єдиність розв'язку функціонально-інтегрального рівняння Вольтерри першого роду з нелінійним відхиленням. При цьому використано метод послідовних наближень у поєднанні з методом стискаючих відображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 9, pp 1458-1461.

Зразок цитування: Артикова Й. А., Юлдашев Т. К. Функціонально-інтегральне рівняння Вольтерри першого роду з нелінійною правою частиною i змінними межами iнтегрування // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1285–1288.

Повний текст