2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Випадкові процеси у просторах Соболева - Орлича

Козаченко Ю. В., Яковенко Т. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено умови належності з імовірністю одиниця траєкторій випадкових процесів із просторів Орлича випадкових величин функціональним просторам Соболєва - Орлича, зокрема класичним просторам Соболєва, що визначені на всій дійсній осі. Це дало змогу оцінити швидкість збіжності вейвлет розкладів випадкових процесів із просторів $L_P({\Omega})$ та $L_2({\Omega})$ у нормі простору $L_q(\mathbb{R})$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 10, pp 1517-1537.

Зразок цитування: Козаченко Ю. В., Яковенко Т. О. Випадкові процеси у просторах Соболева - Орлича // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1340–1356.

Повний текст