2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотична еквівалентність розв'язків лінійних стохастичних систем Іто

Креневич А. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується питання асимптотичної еквiвалентностi стохастичних систем лінійних звичайних та стохастичних рівнянь у сєнсі середнього квадратичного та з імовірністю одиниця.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 10, pp 1552-1569.

Зразок цитування: Креневич А. П. Асимптотична еквівалентність розв'язків лінійних стохастичних систем Іто // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1368–1384.

Повний текст