2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О минимизации одного интегрального функционала методом Ритца

Миненко А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою варіаційного методу досліджено нелінійну проблему, коли на вільній межі задано умову Бернуллі у вигляді нерівності. Доведено теорему розв'язності. Встановлено збіжність наближеного розв'язку, що грунтується на методі Рітца, до точного розв'язку в деяких метриках.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 10, pp 1570-1581.

Зразок цитування: Миненко А. С. О минимизации одного интегрального функционала методом Ритца // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1385–1394.

Повний текст