2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Далекий порядок у квантових граткових системах лінійних осциляторів

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для рівноважних квантових ґраткових систем лінійних осциляторів, потенціальна енергія яких містить сильну феромагнітну частину парної взаємодії близьких сусідів і слабку неферомагнітну частину, доведено існування феромагнітного далекого порядку при певній умові на нерівність суперстійкості. Показано, що далекий порядок може мати місце, якщо маса квантового осцилятора та сила феромагнітної взаємодії близьких сусідів перевищують певні значення. При цьому використано узагальнений принцип Пайєрлса та контурну нерівність, доведену з допомогою нової нерівності суперстійкості для кореляційних функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 10, pp 1597-1615.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Далекий порядок у квантових граткових системах лінійних осциляторів // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1407–1424.

Повний текст