2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інваріантні конуси та стійкість лінійних динамічних систем

Алілуйко А. М., Мазко О. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Викладено методику дослідження стійкості та позитивності систем лінійних диференціальних рівнянь довільного порядку. Встановлено умови інваріантності класів конусів типу кругових та еліпсоїдальних. Запропоновано алгебраїчні умови експоненціальної стійкості лінійних позитивних систем на основі поняття максимальних власних пар матричного полінома.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 11, pp 1635-1655.

Зразок цитування: Алілуйко А. М., Мазко О. Г. Інваріантні конуси та стійкість лінійних динамічних систем // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1446–1461.

Повний текст