2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Двусторонние оценки носителя решения задачи Коши для анизотропного квазилинейного вырождающегося уравнения

Дегтярев С. П., Тедеев А. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено точні за порядком двосторонні оцінки розмірів носія розв'язку задачі Коші для параболічного рівняння з подвійною нелінійністю та анізотропним виродженням у випадку, коли початкові дані є фінітними та мають скінченну масу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 11, pp 1139-1143.

Зразок цитування: Дегтярев С. П., Тедеев А. Ф. Двусторонние оценки носителя решения задачи Коши для анизотропного квазилинейного вырождающегося уравнения // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1477–1486.

Повний текст