2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обернена задача для параболічного рівняння з сильним степеневим виродженням

Іванчов М. І., Салдіна Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто обернену задачу визначення залежного від часу коефіцієнта при старшій похідній у повному параболічному рівнянні, який дорівнює нулю у початковий момент часу. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв'язку вказаної задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 11, pp 1685-1703.

Зразок цитування: Іванчов М. І., Салдіна Н. В. Обернена задача для параболічного рівняння з сильним степеневим виродженням // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1487–1500.

Повний текст