2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Параболічні за Солонниковим системи квазіоднорідної структури

Івасишен С. Д., Івасюк Г. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається новий клас систем рівнянь, які поєднують у собі структури систем, параболічних за Солонниковим і Ейдельманом. Доведено теореми про зведення загальної початкової задачі до задачі з нульовими початковими даними та про коректну розв'язність початкової задачі в модельному випадку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 11, pp 1704-1716.

Зразок цитування: Івасишен С. Д., Івасюк Г. П. Параболічні за Солонниковим системи квазіоднорідної структури // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1501–1510.

Повний текст