2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О повышении суммируемости обобщенных решений задачи Дирихле для нелинейных уравнений четвертого порядка с усиленной эллиптичностью

Войтович М. В., Ковалевский А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача Діріхле для класу нелінійних дивергентних рівнянь четвертого порядку, що характеризуються умовою підсиленої еліптичності на коефіцієнти. Основний результат роботи показує, як саме підвищується сумовність узагальнених розв'язків даної задачі в залежності від зміни показника сумовності правої частини рівняння, починаючи з деякого критичного значення. При цьому уточнюється показник сумовності, що забезпечує обмеженість розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 11, pp 1717-1733.

Зразок цитування: Войтович М. В., Ковалевский А. А. О повышении суммируемости обобщенных решений задачи Дирихле для нелинейных уравнений четвертого порядка с усиленной эллиптичностью // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1511–1524.

Повний текст