2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Регулярная эллиптическая граничная задача для однородного уравнения в двусторонней уточненной шкале пространств

Михайлець В. А., Мурач О. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається регулярна еліптична гранична задача для однорідного диференціального рівняння в обмеженій області. Доведено, що оператор цієї задачі є фредгольмовим (нетеровим) у двобічній уточненій шкалі функціональних гільбертових просторів. Елементами цієї шкали є ізотропні простори Хермандера - Волевіча - Панеяха. Встановлено апріорну оцінку розв'язку та досліджено його регулярність.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 11, pp 1748-1767.

Зразок цитування: Михайлець В. А., Мурач О. О. Регулярная эллиптическая граничная задача для однородного уравнения в двусторонней уточненной шкале пространств // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1536–1555.

Повний текст