2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Поля Якоби на римановом многообразии

Бондаренко В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто ряд властивостей пoлiв Якoбi на многовиді недодатної кривини. Як наслідок, встановлено формули для похідних одного класу функцій на многовиді.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 12, pp 1818-1833.

Зразок цитування: Бондаренко В. Г. Поля Якоби на римановом многообразии // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 12. - С. 1602–1613.

Повний текст