2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Особливості застосування методів збурень у задачах про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в порожнинах нециліндричної форми

Лимарченко О. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача про нелінійні коливання ідеальної нестисливої рідини в резервуарі в формі тіла обертання. Показано, що звичайний шлях застосування методів збурень приводить до порушення умов розв'язності задачі. Для уникнення цієї суперечності вводяться додаткові умови і переглядаються підходи, які використовувалися раніше.
Побудова дискретної нелінійної моделі виконується на основі формулювання механічної задачі у вигляді варіаційного принципу Гамільтона - Остроградського з попереднім виконанням кінематичних граничних умов і умов розв'язності задачі.
Числові приклади підтверджують ефективність побудованої моделі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 1, pp 45-69.

Зразок цитування: Лимарченко О. С. Особливості застосування методів збурень у задачах про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в порожнинах нециліндричної форми // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 1. - С. 44–70.

Повний текст