2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вплив нa систему Ван дер Поля параметричного та зовнішнього збурень

Нгуєн Ван Дінх, Нгуєн Ван Дао, Тран Кім Чі

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено вплив параметричного та зовнішнього збурень на систему Ван дер Поля. Розглянуто випадки, коли дана система містить малий параметр і є квазілінійною та загальний випадок (без припущення про мализну нелінійних доданків та збурень). У першому випадку за допомогою методу Крилова - Боголюбова - Митропольського отримано рівняння першого наближення, проведено їх усереднення і вивчено частотно-амплітудні та резонансні криві, досліджено стійкість режимів даної системи. У другому випадку показано можливість хаотичної поведінки в детермінованих системах коливного типу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 2, pp 215-228.

Зразок цитування: Нгуєн Ван Дінх, Нгуєн Ван Дао, Тран Кім Чі Вплив нa систему Ван дер Поля параметричного та зовнішнього збурень // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 206–216.

Повний текст