2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Загальний клас еволюційних рівнянь

Хале Й. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

3a допомогою спостережуваних величин та змінної стану динамічного процесу визначено загальне еволюційне рівняння, що узагальнює класичні звичайні диференціальні рівняння, диференціальні рівняння з частинними похідними та спадкові системи із запізненням і системи нейтрального типу. Наведено специфічні ілюстрації з використанням ліній трансмісії із зчепленням „найближчих сусідів" на межі та теорії теплопереносу у твердих тілах. Розглянуто також певну спектральну теорію для лінеаризації рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 2, pp 293-314.

Зразок цитування: Хале Й. К. Загальний клас еволюційних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 268–288.

Повний текст