2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтегровна надпровідність і рівняння Річардсона

Бєлоколос Є. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для інтегровної узагальненої моделі надпровідності досліджено розв'язання рівнянь Річардсона для спектра моделі. У випадку вузької зони розв'язок подано в термінах узагальнених поліномів Лагерра та Якобі. В асимптотичному випадку, коли рівняння Річардсона трансформуються в інтегральне сингулярне рівняння, з'ясовано властивості контура інтегрування та розраховано спектральну щільність. Розглянуто умови появи щілин у спектрі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 3, pp 343-360.

Зразок цитування: Бєлоколос Є. Д. Інтегровна надпровідність і рівняння Річардсона // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 3. - С. 314–326.

Повний текст