2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аналіз стійкості великомасштабних функціонально-диференціальних систем

Мартинюк А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано один новий метод аналізу стійкості розв'язків великомасштабної функціонально-диференціальної системи на основі матричнозначного функціонала Ляпунова - Красовського. Умови стійкості ґрунтуються на динамічній поведінці підсистем загальної системи та властивостях функцій зв'язку між ними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 3, pp 423-438.

Зразок цитування: Мартинюк А. А. Аналіз стійкості великомасштабних функціонально-диференціальних систем // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 3. - С. 382–394.

Повний текст