2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Групова класифікація систем нелінійних рівнянь реакції-дифузії з трикутною матрицею дифузії

Нікітін А. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Завершено групову класифікацію систем двох зачеплених рівнянь реакції-дифузії з загальною матрицею дифузії, розпочату в попередніх роботах автора. A саме, прокласифіковано всі нееквівалентні рівняння з трикутною матрицею дифузії. Крім цього, описано симетрії дифузійних систем з нільпотентною матрицею дифузії та додатковими членами з похідними першого порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 3, pp 439-458.

Зразок цитування: Нікітін А. Г. Групова класифікація систем нелінійних рівнянь реакції-дифузії з трикутною матрицею дифузії // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 3. - С. 395–411.

Повний текст