2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Применение асимптотических методов для исследования одночастотных нелинейных колебаний цилиндрических оболочек при взаимодействии с подвижной жидкостью

Ковальчук П. С., Крук Л. А., Кубенко В. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано застосування асимптотичного методу Боголюбова – Митропольського до побудови одночастотних розв'язків системи нелінійних рівнянь, що описують багатомодові вільні, вимушені та параметрично збуджувані коливання циліндричних оболонок при взаємодії з рухомою рідиною.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 4, pp 533-545.

Зразок цитування: Ковальчук П. С., Крук Л. А., Кубенко В. Д. Применение асимптотических методов для исследования одночастотных нелинейных колебаний цилиндрических оболочек при взаимодействии с подвижной жидкостью // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 476–487.

Повний текст