2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пассивные системы сопротивления с потерями каналов рассеяния

Аров Д. З., Роженко Н. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто нову модель пасивної системи опору з мінімальними втратами каналiв розсіяння і двостороннє стійкою еволюційною півгрупою. У випадку дискретного часу пасивну лінійну стаціонарну двостороннє стійку систему опору $\Sigma$ розглядають як частину деякої мінімальної системи проходження без втрат, системний оператор якої є $(\tilde{J}_1, \tilde{J}_2)$-унітарним i яка має двостороннє $(J_1, J_2)$-внутрішню (у певному слабкому сенсі) передавальну функцію в одиничному крузі з 22-блоком, котрий збігається з матрицею опору системи $\Sigma$, належить класу Каратеодорі i має псевдопродовження. Якщо зовнішній простір системи $\Sigma$ є нескінченновимірним, то замість останньої властивості розглядають більш ускладнені необхідну i достатню умови для матриці опору системи $\Sigma$. Вивчаються пасивні двостороннє стійкі імпедансні реалізації з мінімальними втратами каналів розсіяння: мінімальні, оптимальні, *-оптимальні, мінімальні й оптимальні, мінімальні й *-оптимальні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 5, pp 678-707.

Зразок цитування: Аров Д. З., Роженко Н. А. Пассивные системы сопротивления с потерями каналов рассеяния // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 5. - С. 618–649.

Повний текст