2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O природе гамильтониана де Вранжа

Кац И. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено теорему, яка була анонсована автором у 1995 р. у статті „Критерий дискретности спектра сингулярной канонической системы" („Функциональный анализ и его приложения", том 29, вип. 3).

Л. де Вранж, розробляючи теорію гільбертових просторів цілих функцій (ми називаємо їх просторами Крейна - де Вранжа, або скорочено K-B-просторами), прийшов до певного класу канонічних рівнянь фазової розмірності 2. Він показав, що для будь-якого заданого K-B-простору існує таке канонічне рівняння згаданого класу, яке відроджує ланцюг К-В-просторів, що входять один до одного. Гамільтоніани таких канонічних рівнянь називаємо гамільтоніанами де Вранжа. Виникло наступне питання: яким повинен бути гамільтоніан якогось канонічного рівняння для того, щоб він був гамільтоніаном де Вранжа. Основна теорема цієї статті разом з теоремою 1 згаданої статті дають відповідь на це питання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 5, pp 718-743.

Зразок цитування: Кац И. С. O природе гамильтониана де Вранжа // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 5. - С. 658–678.

Повний текст