2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Уточненные шкалы пространств и эллиптические краевые задачи. III

Михайлец В. А., Мурач А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються єліптичні крайовi задачi в уточнених шкалах функціональних гільбертових простоpiв на гладкому многовиді з краєм. Елементами цих шкал є ізотропні простори Хермандера–Волевіча–Панеяха. Досліджено локальну гладкість розв'язку еліптичної задачі в уточненій шкалі. Встановлено достатню умову класичності її розв'язку. Вивчено також еліптичні крайові задачі з параметром.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 5, pp 744-765.

Зразок цитування: Михайлец В. А., Мурач А. А. Уточненные шкалы пространств и эллиптические краевые задачи. III // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 5. - С. 679–701.

Повний текст