2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сингулярно збурені самоспряжені оператори в шкалах гільбертових просторів

Кужіль С. О., Нижник Л. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У шкалі гільбертових просторів, асоційованих з $A$, вивчаються скінченного рангу збурення напівобме-женого самоспряженого оператора $A$. Поняття квазіпростору граничних значень використовується для опису однією формулою самоспряжених операторних реалізацій як регулярних, так і сингулярних збурень оператора $A$. Як застосування, розглядається одновимірний оператор Шредінгера з узагальненим потенціалом нульового радіуса у просторі Соболева $W_2^p(R),\quad p \in N$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 6, pp 787-810.

Зразок цитування: Кужіль С. О., Нижник Л. П. Сингулярно збурені самоспряжені оператори в шкалах гільбертових просторів // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 6. - С. 723–743.

Повний текст