2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ортогональные на компактном интервале рациональные матрицы-функции, ассоциированные с задачей Неванлинны – Пика в классе S [a, b]

Дюкарев Ю. М., Серикова И. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто інтерполяційну задачу Неванлінни – Піка з нескінченною кількістю вузлів інтерполяції у класі S [a, b], з якою пов'язано ортогональні на інтервалі [a, b] раціональні матриці-функції. Отримано критерій повної невизначеності нескінченної задачі Неванлінни – Піка у термінах ортогональних раціональних матриць-функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 6, pp 833-840.

Зразок цитування: Дюкарев Ю. М., Серикова И. Ю. Ортогональные на компактном интервале рациональные матрицы-функции, ассоциированные с задачей Неванлинны – Пика в классе S [a, b] // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 6. - С. 764–770.

Повний текст