2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обмежений наближений синтез оптимального керування для хвильового рівняння

Сукретна А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Викладено результати з наближення ψ-диференційовних Функцій багатьох змінних прямокутними сумами Фур'є у рівномірній та інтегральній метриках, а також встановлено оцінки φ-сильних середніх їх відхилень у термінах найкращих наближень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 8, pp 1212-1223.

Зразок цитування: Сукретна А. В. Обмежений наближений синтез оптимального керування для хвильового рівняння // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1094–1104.

Повний текст