2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про оператори мішаного сумовно-інтегровного типу

Гупта М. К., Маной Кумар, Рупен Пратап Сінг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нещодавно Део у роботі "Simultaneous approximation by Lupas operators with weighted function of Szasz operators" (J. Inequal. Pure and Appl. Math., 2004, Vol. 5, № 4) заявив про введення ним інтегральних модифікацій операторів Лупаса. Вперше такі оператори ввели Гупта та Шрівастава у 1993 р. Вони оцінили одночасне наближення цих операторів та назвали їх операторами Васкакова - Шаша. У роботі Део є кілька неточностей. Це спонукало авторів продовжити дослідження у згаданому напрямі. У даній статті розширено коло досліджень та отримано оцінку результату щодо насичення при одночасному наближенні для лінійних комбінацій цих операторів сумовно-інтегрального типу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 8, pp 1258-1263.

Зразок цитування: Гупта М. К., Маной Кумар, Рупен Пратап Сінг Про оператори мішаного сумовно-інтегровного типу // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1135–1139.

Повний текст