2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Возникновение решений линейной нетеровой краевой задачи

Чуйко С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано конструктивні умови виникнення та побудовано ітераційну процедуру для знаходження розв'язків нетерової лінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь у критичному випадку. Знайдено оцінку області значень малого параметра, для яких зберігається збіжність ітераційної процедури.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 8, pp 1274-1279.

Зразок цитування: Чуйко С. М. Возникновение решений линейной нетеровой краевой задачи // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1148–1152.

Повний текст